استرچ فیلم پری مکس

PreMax  Stretch film

فیلم های ویژه ذخیره و کانال انتقال آب

 Hdpe Geomembrane Sheet For Pond Liner

استرچ فیلم ماشین رپ

Machine wrap Stretch film

فیلم شرینک پلی اتیلن

Polyethylene Shrink Film

استرچ فیلم هندر رپ

Hand wrap Stretch film

شرینک پالت

Shrink Pallet Bags

پلاستیک مالچ

Plastic film Mulch

کیسه های تبلیغاتی

Custom Shopping plastic bag

پوشش های گلخانه ای

 Greenhouse Film

رول نوار رنگی

Custom plastic tapes

سیلاژ استرچ فیلم

Silage Stretch film

لمینیشن فیلم

Lamination Film

جزییات بیشتر درباره استرچ فیلم پری مکس

جزییات بیشتر

جزییات بیشتر درباره استرچ فیلم ماشین رپ

جزییات بیشتر درباره فیلم شرینک پلی اتیلن

جزییات بیشتر درباره استرچ فیلم هند رپ

جزییات بیشتر درباره  شرینک پالت

جزییات بیشتر درباره پلاستیک مالچ

جزییات بیشتر درباره کیسه های تبلیغاتی

جزییات بیشتر درباره پوشش های گلخانه ای

جزییات بیشتر درباره نوارهای پلاستیکی

جزییات بیشتر درباره استرچ فیلم سیلاژ

جزییات بیشتر درباره  فیلم های لمینیشن

 

Satrap polymer

Tel : 021 263 00 703

Tel : 021 263 00 703